Aydın Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Kitaplar

Derme: Kütüphanemizde;
25.308 Yetişkin Kitabı
  5.170 Çocuk Kitabı
Olmak Üzere 30.743 kitap bulunmaktadır. 

Ayrıca Samim KOCAGÖZ’ün değerli arşivi kütüphanemizdedir.