Aydın Söke Hacı Halil Paşa İlçe Halk Kütüphanesi

Kütüphane Müdürü

Fatih AKBABA (Kütüphane Müdürü)